Партньорства

Партньорства

Партньорства

  • I Creative разчита на своя сплотен и ентусиазиран екип. Но успоредно разчита и на свои постоянни сътрудници и партньори за покриване на цялостния обем от обслужване, необходимо за една PR кампания или организиране на събитие, така че клиентът да разчита на цялостно изпълнение на дадена задача от А до Я.
  • I Creative работи със сътрудници – фотографи, дизайнери, фирми, специализирани в SEO оптимизацията, в брандирането на рекламни материали и за техническо оборудване на ивенти и офиси.
  • I Creative постоянно осъществява и поддържа контакти с партньори от различни сфери, които от една страна са полезни за допълване на аудиторията и за взаимна реклама на клиентите, от друга – допълват дейността на агенцията по даден проект.