Популяризиране на Курс по авторско право CopyrightX

Популяризиране на Курс по авторско право CopyrightX

Курс по авторско право CopyrightX

Курсът е свързан с много актуалното и спорно напоследък авторско право и се провежда дистанционно и на място. Провеждането му бе през януари на 2017-та година, в рамките на три месеца. Специализираният курс КопирайтХ (CopyrightX) се състеше от онлайн лекции, подготвени от Уилям Фишър – професор по Право на Интелектуалната Собственост към университета Харвард. Негова е заслугата за създаване и развитие на уникалния педагогически модел, подготовката на правната литература, видео лекциите и компилацията от обучителни материали.

Медийни изяви:

Expoworld.bg
“Радиокафе” – радио София (БНР)
Legalworld.bg
Trud.bg

  • Date
  • Location
  • CLIENT
  • Scale