Организация, реализация и отразяване на официално откриване на заведение La Cubanita En El Mar на „Свети Влас“.

Организация, реализация и отразяване на официално откриване на заведение La Cubanita En El Mar на „Свети Влас“.

La Cubanita En El Mar

Организация, реализация и отразяване на официално откриване на заведение La Cubanita En El Mar на „Свети Влас“.

  • Date
  • Location
  • CLIENT
  • Scale