Дигитален PR

Дигитален PR

Дигитален PR

Оформяне и поддържане на текстово и визуално съдържание в корпоративни сайтове и социални мрежи и поддържане на онлайн репутацията в синхрон с целите на личността/бранда и комуникационната стратегия за успешното налагане на имидж и поддържането му в уеб пространството.

  • Изграждане на концепции за съдържателна структура на корпоративни уеб сайтове
  • Изработване на съдържание – текстово и визуално за уеб сайтове и социални мрежи.
  • Онлайн комуникационни стратегии и съдържание в социалните мрежи
  • Поддържане на съдържание в социални мрежи
  • Поддържане на съдържание на блог
  • Текстово оформление на онлайн магазини
  • Управление на рекламите в дигиталното пространство